En relativt vanlig men fåtallig art med vid utbredelse både i skog og åpen mark. Vedlevende art som besøker ulike blomster. Kan være vanskelig å skille fra Osmia parietina. Hannen skilles enklest på genitaliene.