Mer vanlig og mindre enn storullbie. Arten er karakteristisk med sin robuste form og sine gule tegninger. Vidt utbredt på Østlandet. Den prefererer tiriltunge, men kan også finnes på andre blomster.