En stor art som flyr nokså seint på sommeren. Arten er ikke påvist i Norge i nyere tid på tross av stor leteinnstas. Det er likevel ikke helt utelukket at vi kan ha bestander hos oss siden den finnes på svensk side nokså langt nord. Arten besøker helst kurvplanter som fagerknoppurt og tistler.