Den vanligste og tidligste av kjeglebiene. Parasitterer på ulike buksamlerbier, særlig Megachile circumcincta. Skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.