Skilles fra andre skogsarter på den røde bukbehåringen. Relativt vanlig i varme skogkanter med mye død ved på Østlandet. Besøker gjerne gule kurvplanter og hekker i soleksponert død ved.