Beskrivelse
Kunnskapsstatus
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Bilder
Vimeo video: Coelioxys conica og Megachile circumcincta
Vimeo video: Bombus subterraneus
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus sporadicus
Vimeo video: Bombus campestris
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.