Ikke uvanlig art på Østlandet der den gjerne flyr i solrike bakker med mye død ved. Arten besøker utelukkende soleier. Karakteristisk, slank art.