Den vanligste av våre Stelis-arter, og enkel å kjenne igjen på de gule flekkene på bakkroppen. Knyttet til ulike Osmia-arter. Spredte funn mange steder på Østlandet.