En av nordens mest sjeldne bier. Parasitt på skogbladskjærerbie, Megachile nigriventris, og finnes kun i tilknytning til store bestand av denne gjerne der det er mye skogvikke. Kun tre funn fra Norge. En stor art som skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.