Den største av våre bladskjærerbier. I dag er arten kun kjent fra Tjøme i Vestfold. Hekker i sandjord og besøker utelukkende fagerknoppurt, Centaurea scabiosa.