Arten er ikke uvanlig på lokaliteter med vertsarten Heriades truncorum som hekker i soleksponerte døde trær og særlig gamle, ubehandlede tømmervegger. En god del funn spredt på Østlandet. Den minste av våre Stelis-arter og helmørk i farge.