En relativt vanlig art av kjeglebier som parasitterer på ulike arter av bladskjærerbier. Funnet spredt nord til Trøndelag. Skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.