En nokså sjelden kjeglebie som ser ut til å være knyttet til småbladskjærerbie, Megachile alpicola. Kun noen få norske funn i indre dalstrøk på Østlandet.