En sjelden og karakteristisk art med noen spredte funn på Østlandet. Lett å gjenkjenne på de lyse båndene på bakkroppen. Parasitterer på Osmia leaiana m.fl.