En skogsart som kan være relativt tallrik i varme lier der det er rikelig med skogvikke. Arten ser ut til å være mest vanlig i indre dalstrøk på Østlandet og indre fjordstørk på Vestlandet. En stor art som skilles på at hunnene har svart bukbehåring.