Arten er parasitt på humlepelsbie, Anthophora furcata, og ser ut til å være sjelden i Norge. Svært få nyere funn, men kan være noe oversett. Skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.