Sneglemurerbie.

Sneglemurerbie er en av murerbiene som utvikler seg i hus av strandsnegl. Arten er funnet på noen lokaliteter i ytre Oslofjord, blant annet på Rauer der den er svært tallrik. Arten har ei kort flyvetid i månedsskiftet mai-juni. Arten har rød bukbehåring. Den besøker gjerne erteplanter som tiriltunge.

Sneglemurerbie Osmia aurulenta (Panzer, 1799)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.