Vingespenn

35-43 mm.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra lengst i sør og lengst i nord, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Første gang påvist i Grimstad i 1989, siden funnet flere steder langs kysten av Aust- og Vest-Agder. Også ett funn fra Larvik i Vestfold.

Unge stadier

Larven lever på takrør og andre gressarter, samt frytle (Luzula).

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I takrørsumper og våte enger.