Vingespenn

26-29 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Sibir og nordlige deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

I Sør-Norge kun funnet i Trysil i Hedmark og Ringebu i Oppland. I Nord-Norge fra et fåtall lokaliteter fra Saltdal i Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. Sjelden.

Unge stadier

Larvens vertsplante ukjent, men i fangenskap foret med bl.a. blokkebær.

Flyvetid

Primo juli - medio juli. Nær sagt alle funn er gjort i partallsår.

Økologi

I høyereliggende barskog og i bjørkebeltet.