Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, østover gjennom Mongolia og Kina til Kamtsjatka.

Utbredelse i Norge

Kun på Jæren, med et enkelt funn fra Tysvær i Ryfylke.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

På sandstrender og tørrenger på sandbunn.