Vingespenn

34-46 mm.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra lengst i nord og lengst i sør. Mot øst til Japan. Utbredt i Sør-Sverige og Danmark. Også funnet i Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på ulike gressarter og frytle (Luzula).

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På frodige enger og i åpen løvskog, helst der det er fuktig jordbunn.