Vingespenn

25-26 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og høyereliggende områder i Mellom-Europa, Pyreneene og Balkan, mot øst til vestlige deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Hele Norge bortsett fra kysten langs Oslofjorden og Sørlandet. Sjelden på Vestlandet. Ellers temmelig vanlig på egnede biotoper.

Unge stadier

Larven lever på blokkebær og melbær.

Flyvetid

Ultimo mai - medio juli.

Økologi

På myr, nordpå også på tørre heier. Dagaktiv.