Vingespenn

33-40 mm.

Kjennetegn

Svært lik østnellikfly, men større. Hunnen har tydelig lengre eggleggingsrør enn østnellikfly.

Totalutbredelse

Vestlige deler av Europa, øst omtrent til Østersjøen, den polsk-tyske grense og Adriaterhavet. I østlige deler av Europa finnes den nærstående H. capsincola.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Nordmøre og indre Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på frøene av rød jonsokblom, av og til på andre smelle-arter (Silene).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger og lysninger.