Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Fjellområder i Nord-Europa og Sibir, samt nordlige deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Påvist på fem lokaliteter spredt fra Lom i Oppland til Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larvens vertsplante ukjent.

Flyvetid

Ultimo juni - primo juli.

Økologi

Om dagen på grusdekkede platåer i høyfjellet. Oppsøker tuer av fjellsmelle.