Vingespenn

36–41 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, det nordlige Iran, Turkestan og Usbekistan. Utbredt i Danmark, Sør-Sverige og Sør-Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

På blomsterrike tørrenger, i Finland på myrer.