Vingespenn

28-30 mm.

Totalutbredelse

Fjellområder i Nord-Europa, Sibir og Mongolia. Nordlige deler av Nord-Amerika og Grønland.

Utbredelse i Norge

Spredt i fjellområder fra indre Rogaland til indre Troms.

Unge stadier

Larven lever på reinrose og mjelt-arter (Astragalus).

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

Lokalt ikke sjelden i sørvendte urer og bergvegger med baserike bergarter.