Vingespenn

33-41 mm.

Totalutbredelse

Langs kysten av Vest-Europa og Marokko. Utbredt langs kystene i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på marehalm og strandrug.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I sanddyner ved kysten og på sandstrender.