Vingespenn

36-41 mm.

Kjennetegn

Bakvingene er lyse og med korte streker eller punkter på ribbene.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Turkestan.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden på Sørlandet og nord til området ved Mjøsa på Østlandet. På Vestlandet kun i Rogaland og Voss i indre Hordaland.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, busker og urter, men er særlig glad i Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo april - mai.

Økologi

På åpne, litt fuktige steder med kratt av Salix, ofte bevokst med mjødurt.