Vingespenn

23-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Iran, østover til Kina og Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet sjelden i indre fjordstrøk til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på ulike kurvplanter.

Flyvetid

Medio mai - medio juli.

Økologi

På enger og andre blomsterrike steder.