Vingespenn

28-34 mm.

Totalutbredelse

Europa, Midtøsten og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Vanlig fra Rogaland til Oslofjord-området.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), av og til andre løvtrær.

Flyvetid

April - mai.

Økologi

områder med eik.