Vingespenn

Hann 27-30 mm., hunn 33-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Sentral-Asia, Sibir og nordlige deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på røtter av gress.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

Overalt der det vokser gress. Kan gjøre skade på gressavlinger.