Vingespenn

23-25 mm.

Totalutbredelse

Europa og Marokko.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden i Sør- Norge. Sjelden i Nord-Norge, nordligst kjent fra Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng.

Flyvetid

Ultimo mai - august.

Økologi

På fuktige enger, lyngheier, myr og furuskog. Dagaktiv.