Vingespenn

36-44 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Iran og Afghanistan, østover til Stillehavskysten. I Asia utbredt også i subtropiske deler.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og sørlige deler av Vestlandet og Østlandet. Funnet nordover til Sel i Oppland. Én gang funnet på Skomvær i Lofoten.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, vanlig på dyrket kål (Brassica).

Flyvetid

Ultimo juni - august.

Økologi

På åpne steder, ofte ved dyrket mark.