Vingespenn

27-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til det sørlige Hedmark. På Vestlandet kun i den sørligste delen av Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på einstape, ormetelg og myrtelg.

Flyvetid

Mai - medio juni.

Økologi

I lysninger og kratt.