Vingespenn

Hann 30–36 mm.

Kjennetegn

Hunnens framvinger er redusert til ca. 1,5 mm. lange stumper.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og østover til Ussuri i det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

En sjelden art funnet spredt fra indre Hordaland til Alta og Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), vier (Salix) og bærlyngarter (Vaccinium).

Flyvetid

Ultimo april - mai.

Økologi

I høyereliggende skog, særlig i bjørkebeltet.