Vingespenn

31-36 mm.

Kjennetegn

Den grønne formen er i Norge bare funnet i noen få eksemplarer på kysten av Vest-Agder.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus og Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til og med Nord-Trøndelag. I Nord-Norge funnet spredt nord til Finnsnes i Troms.

Unge stadier

Larven lever på furu og gran.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I barskog.