Vingespenn

34-42 mm.

Kjennetegn

Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Østlandet nord til Hadeland. I senere år har den spredt seg langs Sørlandskysten vest til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på leddved og vivendel, syrin (Syringa) og liguster (Ligustrum).

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

I skogbryn og hager.