Vingespenn

22-25 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Troms.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (selje, vier, pil) og Populus-arter (osp og poppel).

Flyvetid

Ultimo mai - september delvis i to generasjoner.

Økologi

I skogbryn, kratt og hager.