Vingespenn

29-36 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Nord-Afrika. Vanlig på hedene i Jylland, Danmark.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge, Arendal i Aust-Agder 1996.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng, ginst (Genista), syre (Rumex) og kløver (Trifolium).

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På lynghei og tørrenger.