Vingespenn

36-39 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet, på Østlandet nord til Elverum i Hedmark, og på Vestlandet til Bergensområdet.

Unge stadier

Larven lever på blokkebær.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I åpen, fuktig skog og myrkanter.