Vingespenn

Hann 35-41 mm.

Kjennetegn

Hunnen er uten synlige vinger.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Iran, mot øst til Ussuri-området ved Stillehavskysten i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nord-Trøndelag. Imidlertid er den sjelden på indre deler av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Ultimo september - primo november.

Økologi

I løvskog, kratt og hager.