Vingespenn

26-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig helt til Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på furu.

Flyvetid

Ultimo mai - medio juli.

Økologi

I furuskog.