Vingespenn

Hann 33-42 mm.

Kjennetegn

Hunnens reduserte vinger er på ca. 2 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Troms.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær.

Flyvetid

Ultimo september - primo november.

Økologi

I løvskog, kratt og hager.