Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, østover til Kamtsjatka og Sakhalin. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet og på Sørlandet vest til Lista.

Unge stadier

Larven lever på gran.

Flyvetid

Juni - medio juli. En partiell 2. generasjon kan opptre i september.

Økologi

I granskog.