Vingespenn

Hann 25-29 mm.

Kjennetegn

Hos hunnen er vingene redusert til ca. 4 mm. lange stumper.

Totalutbredelse

Fennoskandia, Baltikum, det nordlige Russland, Ural, mot øst til Sakhalin og Amur i Sibir. Også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden i indre og østlige deler av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (selje, vier, pil) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På fuktige enger og skogkanter.