Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Lilleasia og det sørlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Meget lokalt forekommende nord til Hemne i Sør-Trøndelag. På Sørlandet kun kjent fra Farsund, og på Østlandet går den nord til Hadeland i søndre Oppland. På Vestlandet forekommer den hist og pist langs fjordene.

Unge stadier

Larven lever på skogsvinerot og dauvnesle.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

På lysninger i fuktig skog, også på våte enger.