Vingespenn

Hann 41–46 mm.

Kjennetegn

Hunnen er uten synlige vinger.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Vanlig særlig i kyst- og fjordstrøk nord til Nordmøre. På Østlandet finnes den til like nord for Oslo.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio mars - medio mai.

Økologi

I løvskog, kratt og hager.