Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden langs midtre og ytre Oslofjord, samt Telemarkskysten..

Unge stadier

Larven lever på lav som vokser på trestammer og stein.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I kratt og åpen løvskog.