Vingespenn

23-28 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Mongolia og videre til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden fra indre Agder til Nord-Trøndelag. Mangler på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike typer skjegglav.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I gammel skog der trærne har rikelig med skjegglav.