Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, Kasakhstan, mot øst til Amur og Sakhalin i det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Helgeland. På Vestlandet mangler den i ytre strøk.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på osp, men kan også gå på Salix-arter (selje, vier, pil) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I og ved skog med innslag av osp.